OFERTA

Kadry

Oferujemy:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w firmach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  • przeprowadzanie audytów w zakresie prowadzenia akt osobowych;
  • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Państwowych Inspektorów Pracy;
  • konsultacje w sprawach przyjęć i zwolnień pracowników.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy